เฉลิมชัย รถบ้าน

ที่สุดด้านคุณภาพและบริการ ต้องเฉลิมชัย รถบ้าน
โทร : 096-242-8639 เปิดทำการทุกวัน
110/4 หมู่ 1 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี

ถอยรถใหม่ต้องรู้กฎการใช้ป้ายแดง 4 ข้อ

ถอยรถใหม่ต้องรู้กฎการใช้ป้ายแดง 4 ข้อ

เปิด 4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้รถป้ายแดง และวิธีในการสังเกตป้ายแดงปลอม

กฎเหล็กรถป้ายแดงมีอะไรบ้าง?

1.รถใหม่ใช้ป้ายแดงได้ 30 วัน

สำหรับใครที่ถอยรถป้ายแดงมาใหม่เอี่ยม สิ่งที่คุณควรรู้คือ รถป้ายแดงของคุณมีระยะเวลาการใช้งานได้เพียง 30 วันเท่านั้น ตามระยะเวลาในการรอป้าย ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน หากคุณมีพฤติกรรมใช้รถป้ายแดงเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีและยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร (พรบ.) ที่กำหนดไว้ว่า ให้รถใหม่สามารถใส่ป้ายทะเบียนสีแดงได้เพียง 30 วันเท่านั้น และมีโทษปรับจากการใช้ป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด อยู่ที่ 10,000 บาท

2.ลงบันทึกการใช้รถในสมุดคู่มือทุกครั้ง

สำหรับคนที่ออกรถใหม่ป้ายแดง จะได้รับสมุดบันทึกหรือคู่มือทะเบียนรถยนต์ มาด้วย ซึ่งคู่มือเล่มนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากกฎหมายจราจรมาตรา 28 (ในการขับรถยนต์มาตรา 27) ระบุไว้ว่า ผู้ขับขี่จะต้องบันทึกรายการการใช้รถลงในสมุดคู่มือเสมอ ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ ชื่อรถ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ของรถ / ความประสงค์ในการขับรถยนต์ / วันเดือนปี และควรระบุระยะเวลาที่นำรถออกไปใช้ จนถึงระยะเวลาที่รถถึงจุดหมายปลายทาง / ชื่อ – นามสกุลผู้ขับ

ในกรณีที่ทำสมุดคู่มือรถยนต์หาย สามารถดำเนินการขอใหม่ได้ที่กรมขนส่ง ส่วนใครที่มีรถใหม่และมักจะลืมลงบันทึกการใช้งานรถ วันไหนที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกสอบจะมีความความผิดฐานไม่ลงบันทึกการใช้รถและมีโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 1,000 บาท

3.ใช้รถป้ายแดงตอนกลางคืนไม่ได้

กฎหมายจราจรได้มีการระบุไว้ว่า รถป้ายแดงสามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น – พระอาทิตย์ตก (06.00-18.00 น.) เท่านั้น แต่เนื่องจากจราจรที่ติดขัดอย่างมากในปัจจุบันทำให้มีการขยายเวลาไปจนถึง 20.00 น.

4. ค่าเบี้ย พ.ร.บ. เริ่มต้นหลักร้อย

หากคุณเพิ่งออกรถใหม่และยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียน หรือยังรอป้ายทะเบียนใหม่จากกรมขนส่งอยู่ การขับรถข้ามเขต หรือการขับรถออกนอกจังหวัด ถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า รถป้ายแดงสามารถใช้งานได้ภายในเขตจังหวัดที่ระบุอยู่บนป้ายทะเบียนเท่านั้น เช่น ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ก็สามารถใช้งานได้แค่ภายในจังหวัดกรุงเทพฯเท่านั้น หากคุณมีความจำเป็นต้องใช้รถนอกเขต ก็คุณจะต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียน และมีหลักฐานเป็นเอกสารพร้อมลายเซ็นของนายทะเบียน รวมถึงต้องลงบันทึกการใช้รถยนต์ในคู่มือรถยนต์อย่างละเอียด จึงจะสามารถขับรถออกนอกเขตที่จดทะเบียนได้ ในกรณีที่ คุณลืมทำเรื่องขอใช้รถยนต์นอกเขตจดทะเบียน และไม่ใส่ใจลงบันทึกการใช้รถอย่างละเอียด หากโชคร้ายไปเจอด่านตรวจแล้วไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะมีโทษปรับสูงสุดถึง  10,000 บาท

วิธีสังเกตป้ายแดงปลอม

สำหรับมือใหม่บางท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าป้ายแดงปลอมนั้นดูอย่างไร ถ้าเป็นของแท้ท่านต้องเสียเงินค่ามัดจำป้าย 3,000 บาท หากเป็นของปลอมไม่ควรถูกเรียกเก็บเงินส่วนนี้ สำหรับป้ายแดงของแท้ต้องมีตรา ขส ตรงมุมล่างขวา พร้อมกับสมุดคลุมป้ายแดงที่เป็นการบอกว่าเป็นป้ายที่กรมการขนส่งทางบกออกให้กับศูนย์รถต่างๆ เพื่อใช้ชั่วคราวระหว่างรอป้ายขาว

สำหรับสีแดงของป้ายแดงปลอมจะไม่มีเกล็ดสะท้อนแสงหรือไม่บางทีอาจสีซีดไม่แดงสด ส่วนความหนาของป้ายก็สังเกตได้จากป้ายแดงปลอมจะบางมากๆ อย่างเห็นได้ชัด

แหล่งที่มา: www.pptvhd36.com/

แบ่งปัน

Post navigation

check-credit